Hakkımızda

DAYSİL tarafından belirlenen büyüme stratejisi doğrultusunda, otomotiv ve silikon teknolojisi alanında elde edilen tecrübe ve bilgi birikiminin farklı alanlarda da kullanılması ve ürün portföyünün inovatif ürünlerle zenginleştirilmesi yönünde atılan adımların ilki, DAYSİL markalı membran difizör ürünlerinin geliştirilmesidir.

 

DAYSİL’ in kurulduğu günden bu yana taviz vermeden izlediği sürekli gelişim anlayışı, DAYSİL markalı membran difizörler için de bir temel taşı olmuştur. DAYSİL, teknoloji geliştiren, inovatif ve pazara kaliteyi sunan bir marka olmak amacı ile yola çıkmıştır.

 

Bir Ar-Ge projesi olarak organize edilen süreçte, dünyaca bilinen üniversitelerin, enstitülerin ve kuruluşların atıksu arıtma ile ilgili yapmış oldukları bilimsel araştırmaları sonucu ortaya attıkları performans kriterleri DAYSİL için esas alınmıştır.

 

 

Sürdürülen ürün geliştirme çalışmaları sırasında enerji verimliliği ve dayanıklılığa odaklanılmış, bu yolla atıksu arıtma tesisi sahipleri ile atıksu arıtma tesisi inşaat, bakım ve onarım firmaları için önemli olan bu kriterlerde başarıya ulaşabilmek için bir Ar-Ge programı geliştirilmiştir.