Ar-ge

DAYSİL markalı membran difizörler, TÜBİTAK’ ın 1507. Tübitak Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı i kapsamında yürütülen 7120669 nolu Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilmiştir.

 

Yürütülen projede öncelikli olarak farklı silikon ve EPDM malzeme numuneleri oluşturularak testlere tabi tutulmuş böylelikle en yüksek dayanıma sahip malzeme formülasyonları tespit edilmiştir.

 

İncelenen birçok bilimsel çalışmada membran difizör üretiminde en önemli faktörlerden biri olarak gösterilen delik geometrisi konusu üzerinde önemle durulmuş hazırlanan farklı yapılardaki perforasyon kalıpları ile deneme üretimleri yapılmıştır.

 

DAYSİL ürünlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi için hazırlanan laboratuarda son teknoloji test cihazları ile perforasyon numunelerinin performansları test edilmiş ve en ideal delik geometrisine ulaşmak için çalışmalar yürütülmüştür.

 

Projemizin en önemli çıktılarından biri olarak belirlenen enerji verimliliği konusu projenin tüm aşamalarında öncelikli hedef olmuştur. Prototip geliştirme ve deneme üretimi süreçlerinde yapılan deneyler ile hedeflenen enerji verimliliği ile değerlerine ulaşılmıştır.

 

daysil’ in sürekli gelişim felsefesi ile sürdürülen Ar-Ge çalışmalarında hâlihazırda ulaşılan değerleri daha da geliştirmek amaçlanmaktadır.

 

 

Projemizin planlanmasında, yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen TÜBİTAK yetkililerine, bilimsel bilgi birikimlerini bize aktaran akademisyenlerimize ve operasyonel tecrübelerini bizlerle paylaşan atıksu arıtma sektörü profesyonellerine teşekkür ederiz.